Stii cine sunt eu? Sunt cetatean european activ!

Asociaţia de Promovare a Economiei Cunoaşterii (A.P.E.C.) anunţă lansarea publică a proiectului „Ştii cine sunt eu? Sunt cetăţean european activ!”. Proiectul se derulează pe o perioadă de 7 luni, între 01.06.2013-31.12.2013 şi este implementat exclusiv de către o echipă de voluntari aflaţi sub coordonarea A.P.E.C.

Obiectivele principale ale proiectului au în vedere:

1. Conştientizarea membrilor echipei de proiect asupra conceptelor de cetăţenie activă, voluntariat, metode non-formale, cetăţenie europeană.

2. Mobilizarea a cel puţin 20 de ONG-uri pentru promovarea cetăţeniei active prin utilizarea a 4 metode nonformale: Teatru Forum, Biblioteca Vie, Flashmob, PhotoVoice.

3. Creşterea răspunderii civice a membrilor echipei de proiect prin implementarea unei iniţiative de promovare a cetăţeniei europene active.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul „Tineret în Acţiune”, Acţiunea 1.2. şi răspunde priorităţilor anului 2013, urmărind includerea tinerilor cu dizabilităţi şi cu probleme de adaptare în societate. Metodele nonformale folosite în acest proiect au rolul de a stimula educaţia şi cercetarea, creativitatea şi inovaţia şi promovează adoptarea de atitudini pozitive faţă de viaţă.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu persoana de contact Alexandra Iţco, coordonator proiect, la numărul de telefon: 0743 09 48 67, e-mail: alexitco@yahoo.com.

apec3.png

Despre Asociaţia pentru Promovarea Economiei Cunoaşterii (A.P.E.C.)

APEC este o organizaţie de sprijin pentru tineri cu iniţiativă şi pentru tineri întreprinzători iar scopul Asociaţiei constă în promovarea economiei cunoaşterii pentru dezvoltarea durabilă a mediului antreprenorial, economic, social şi cultural din România în contextul integrării în Uniunea Europeană.

APEC sprijină implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităţii, inclusiv prin voluntariat pe plan antreprenorial, social, cultural. APEC promovează, la nivel local, regional, naţional şi internaţional, economia cunoaşterii, antreprenoriatul, dezvoltarea profesională şi a abilităţilor tinerilor.

Membrii APEC, colaborând ca voluntari, au organizat şi au coordonat echipe de 8-12 voluntari colaboratori la desfăşurarea a 3 forumuri regionale de afaceri în 2010 şi 2011 în Iaşi (conferinţe, workshop-uri) şi a proiectului “Fabricat în Iaşi” (începând din 2010) care informează locuitorii oraşului Iaşi despre beneficiile consumului de produse şi servicii locale şi promovează producătorii locali.

Inspiraţi de reacţiile favorabile ale tinerilor participanţi la aceste acţiuni, am hotărât să acţionăm mai intens pentru stimularea voluntariatului în rândul tinerilor din Iaşi şi din Regiunea Nord-Est, astfel încât aceştia să se poată bucura de experienţe variate, care să-i ajute să acumuleze cunoştinţe şi să-şi dezvolte abilităţi, precum adaptabilitatea şi creativitatea, extrem de utile atât pe piaţa muncii cât şi în comunităţile de care aparţin.

Niciun comentariu