Raportul audierii publice privind eficientizarea cheltuirii fondurilor pentru cooperare transfrontaliera Romania-Ucraina-Moldova

Acest eveniment de dezbatere si consultare publica a fost organizat la Suceava marti, 6 martie 2012, de catre: Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava, Asociatia Oamenilor de Afaceri Iasi 2003, Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii Iasi, Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Iasi si Asociatia Studentilor si Tinerilor Ingineri Politehnisti.
In vederea desfasurarii acestui eveniment, a fost cooptat si un grup de experti independenti implicati in tematica audierii publice.

Scopul evenimentului a fost formularea unor solutii legate de tema audierii si a unor raspunsuri la urmatoarele intrebari formulate de catre Comisia de Initiere in cadrul motivatiei:

• Cum considerati ca pot fi imbunatatite procedurile de implementare a programului referitoare la achizitii secundare si verificare a cheltuielilor ce vizeaza beneficiarii astfel incat sa se asigure cheltuirea legala si eficienta a acestor fonduri?
• Cum considerati ca pot fi imbunatatite procedurile privind contractarea finantarii nerambursabile?

Alaturi de motivatie, in scop de informare si facilitare a procesului de consultare publica, au mai fost puse la dispozitia celor interesati urmatoarele documente: procedura de desfasurare a audierii publice, indrumarul de redactare a opiniei/depozitiei, regulamentul de desfasurare a evenimentului de audiere publica si o bibliografie.

Conform procedurii audierii publice, toti cei interesati in a-si expune punctele de vedere, au formulat in scris, in prealabil, o opinie sub forma unei depozitii.

Au fost colectate 19 depozitii, dintre care au fost sustinute verbal 6 depozitii.
Avand in vedere caracterul transfrontalier al temei si implicarea a trei tari in programul de cooperare pe marginea caruia s-a desfasurat audierea publica, de mentionat este faptul ca, din totalul depozitiilor depuse, 3 au fost din Ucraina si 1 din Republica Moldova.

La audiere au participat 34 de persoane, aplicanti si beneficiari ai programului, firme de consultanta, structuri implicate in program (reprezentanti ai Secretariatului Tehnic Comun, ai oficiilor antena si ai Controlului de Prim Nivel).
Dintre acestia, 6 persoane au fost din Ucraina, lor fiindu-le asigurata traducerea din/in limba ucraineana-romana.
Mass media a participat in calitate de observator.

Expertii, analizand cele 19 depozitii, au centralizat observatiile si propunerile depozantilor intr-o structura ce cuprinde solutii propuse de depozanti in legatura cu tema audierii publice si au formulat concluzii – recomandari catre decidenti.

Niciun comentariu