blog-post-img-1935

Rețeaua EduPol pentru susținerea reformei în educație

Asociația Centrul Syene pentru Educație (www.syene.ro) și Asociația pentru Economia Cunoașterii (www.cunoastere.org) anunță lansarea proiectului Politici Publice pentru Educație (EDUPOL),cod SIPOCA 171, cod MySMIS 112405, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul își propune să dezvolte capacitatea organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali cu misiune în domeniul educației de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, implicarea acestor organizații în consultările aferente elaborării noii legi a educației naționale și promovarea unor mecanisme de monitorizare și implicare care să consolideze consultarea, transparența și standardizarea în domeniul educației.

În cadrul proiectului va fi constituită rețeaua EduPol, care va lucra la elaborarea și promovarea a două politici publice alternative: (1) Politica publică alternativă privind utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilorîn sistemul educațional și (2) Politica publică alternativă privind Curriculum la Decizia Școlii. Cele două politici publice alternative vor fi prezentate și discutate în cadrul a 14 dezbateri publice organizate la Bacău, București, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași și Timișoara. În acest sens partenerii de proiect invită organizațiile neguvernamentale interesate de aceste teme să își exprime disponibilitatea de aderare la rețeau EduPol. Membri rețelei EduPol vor participa la cursuri în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și abilitaților în domeniul advocacy și politici publice.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 16 luni, având o valoare totală și eligibilă de 878,609 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (Uniunea Europeană) este de 723,131.98 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 137,904.84 lei.

Pentru detalii suplimentarevă rugăm să ne contactați: Radu Nicolae, manager de proiect, tel. 0723668808, e-mail: radu.nicolae@syene.ro

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.