Proiect StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru

Titlul proiectului:  StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru

Componenta 1 – Romania Start Up Plus

Axa prioritară – Locuri de muncă pentru toți

Operațiunea – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Schema de ajutor de stat – Romania Start-up Plus

Solicitant – CONSILIUL JUDETEAN COVASNA

Partener 1 – LOOP OPERATIONS SRL

Partener 2 – ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ECONOMIEI CUNOAŞTERII

Cod MySMIS – POCU/82/3/7/105618- Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Perioada proiectului – 36 LUNI (12.01.2018 – 11.01.2021)

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru este creşterea ocupării prin susţinerea înfiinţării a 40 de întreprinderi inovatoare şi sustenabile cu profil non – agricol, precum şi a 80 de noi locuri de muncă în zonele urbane din regiunea Centru printr-un program de măsuri integrate de dezvoltare a competentelor antreprenoriale – 400 de persoane, mentorat, asistenta pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare şi sprijin financiar.

Prin obiectivul sau general, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific major al programului ?dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate? si obiectivului tematic nr.8 – ?Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor?, din cadrul axei prioritare nr. 3, POCU 2014 -2020, prin implementarea de masuri integrate de formare de competente antreprenoriale pentru 400 de persoane, promovare a spiritului antreprenorial, înfiinţarea a 80 de noi locuri de munca si a 40 de afaceri sustenabile in domenii prioritare, competitive in regiunea Centru, respectiv infiintarea a minim 2 afaceri si crearea a minim 4 noi locuri de munca in fiecare din judetele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

Pachetul de masuri propuse in cadrul proiectului vor contribui la:

 • Cresterea nivelului de ocupare si crestere a nivelului de trai pentru cel putin 80 de persoane din regiunea Centru, precum si la dezvoltarea economiei in regiunea Centru prin crearea de valoare economica adaugata prin intermediul afacerilor create.
 • Prin intermediul proiectului si cu sprijinul intregului parteneriat, conditiile favorabile create isi vor mentine sustenabilitatea si dupa finalizarea finantarii nerambursabile obtinuta prin acest apel de proiecte. Firmele nou infiintate vor continua sa deruleze activitatea si vor mentine posturile create pe termen nedefinit, atata timp cat serviciul respectiv este cerut de piata.
 • Persoanele care au beneficiat de formare antreprenoriala vor putea infiinta afacerile propuse prin planurile de afaceri, chiar daca aceste nu au fost selectate prin concurs, si vor fi chiar incurajate si sprijinite de parteneri in acest sens, prin intermediul centrului de afaceri, iar persoanele angajate vor putea sa isi mentina posturile obtinute si dupa finalizarea proiectului.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1 – Îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale ale 400 de persoane ce intenţionează să înfiinţeze o afacere non-agricolă în zona urbană din regiunea Centru prin derularea unui program integrat de formare antreprenorială.

OS2 – Dezvoltarea sustenabilă a antreprenoriatului în regiunea Centru ca măsură de ocupare pe cont propriu şi oferirea de sprijin pentru iniţierea afacerilor, prin organizarea unei competiţii de idei de afaceri în vederea subvenţionării a 40 de întreprinderi selectate în urma concursului

OS3 –Dezvoltarea de mecanisme de susţinere şi promovare a afacerilor sprijinite şi finanţate în cadrul proiectului în vedere asigurării sustenabilităţii şi precum şi transferului rezultatelor proiectului către alte domenii şi grupuri ţintă, prin dezvoltarea unui centru de promovare a antreprenoriatului şi derularea unei campanii de stakeholder engagement.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul tinta al proiectului StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centrueste format din persoane care isi au resedinta sau domiciliul in regiunea Centru și sunt interesate de initierea unei afaceri in mediul urban din regiunea Centru – 400 persoane si, care apartin urmatoarelor categorii: Student / masteranzi, someri inregistrati, angajati.

Obiectivul principal al campaniei de promovare este acela de a atrage din randul publicului larg un numar cat mai mare de aplicanti in grupul tinta care corespund acestor criterii. Totodata, beneficiarul, pe baza bunei colaborari anterioare, va tinti institutiile locale/judetene, parteneri si colaboratori regionali, mediul de afaceri, pentru atragerea persoanelor interesate in grupul tinta:

 • Din randul persoanelor active, neocupate, care si-au pierdut recent locul de munca (someri inregistrati)
 • Din randul persoanelor cu spirit antreprenorial, ocupate, interesate de initierea unei afaceri. Intentia pentru aceasta subcategorie este de a dezvolta competentele antreprenoriale pentru sustinerea intraprenoriatului si eventual lansarii de spin-off-uri.

La concurs se vor putea inscrie toate persoanele din grupul tinta, absolventi ai cursului, precum si orice persoana interesata de deschiderea unei faceri din regiune, dar care au absolvit anterior un curs de competente antreprenoriale pe cont propriu sau in alt proiect finantat prin POSDRU, acesta fiind un element important al trasferabilitatii rezultatelor intre cele doua programe. Pentru cea dea doua categorie, numarul de locuri finantate prin proiect este limitat la 10% din totalul subventiilor disponibile.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Activitatea 0 – Managementul Proiectului

 • SA 0.1. Coordonarea generala a proiectului (L1-L36) (pagina 131)
 • SA 0.2. Informare si publicitate (L1 – L36)

Activitatea 1 – Realizarea unei campanii de promovare a antreprenoriatului şi informare a publicului cu privire la oportunităţile si beneficiile ocuparii pe cont propriu existente(L1-L12)

 • SA 1.1 – Realizarea campaniei de promovare a antreprenoriatului şi informare a publicului cu privire la oportunităţile si beneficiile ocuparii pe cont propriu existente (L1-L12)
 • 2 – Organizare evenimente de promovare a antreprenoriatului (L1-L12)

Activitatea 2 – Recrutarea, selectia si evaluarea grupului tinta (L1-L7)

 • SA 2.1 – Recrutarea, selectia si evaluarea grupului tinta (L1-L7)

Activitatea 4 – Derularea concursului de idei de afaceri şi selectarea celor 40 de afaceri (L7-L10)

 • Derularea concursului de idei de afaceri si selectarea celor 40 de afaceri (L7-L10)

Activitatea 5 Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE(L13-L30)

 • SA 5.1 – Derularea programului personalizat de consiliere şi mentorat în vederea înfiinţării noilor afaceri (L13-L18)
 • SA 5.2 – Înfiinţarea şi demararea noilor afaceri şi semnarea contractelor de subvenţie

Activitatea 6 – Dezvoltarea de mecanisme de susţinere şi promovare a mediului de afaceri în regiunea Sud Muntenia (L13- L30)

 • 1 – Derularea unei campanii de stakeholder engagement si a unei retele de sprijin a mediului de afaceri (L13 –L30)
 • 2 – Infiintarea si centrului de sprijin pentru afaceri (L13 – L30)

Activitatea 7 – Derularea programului de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate (L31 – L36)

Valoarea totala a proiectului este de11.753.076 Lei.

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.