blog-post-img-1228

Proiect “Egalitate reala, nu conceptuala!” – Prezentare generala

Proiectul “Egalitate reala, nu conceptuala!” este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara: 6. “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie: 6.3. “Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, Contract: POSDRU/150/6.3/G/134817.

Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de “dezvoltarea si promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen pe piata muncii, in regiunea Nord-Vest”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Consolidarea principiului accesului egal pe piata muncii, cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor, prin participarea unui numar de 310 femei intr-o campanile de informare si de constientizare privind egalitatea de sanse;
2. Asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea crearii unei piete a muncii incluzive, prin calificarea unui numar de 250 de femei;
3. Promovarea antreprenoriatului in randul populatiei feminine prin organizarea de cursuri de perfectionare in randul antreprenoriatului pentru un numar de 50 de femei;
4. Cresterea constientizarii privind principiul egalitatii de sanse si de gen prin organizarea a 6 mese rotunde cu participarea reprezentantilor autoritatilor publice locale/centrale, partenerilor sociali si organizatiilor societatii civile.

Pentru realizarea obiectivelor proiectului vor fi realizate urmatoarele activitati:

– Vor fi organizate un numar de 5 cursuri de calificare in meseriile Lucrator in comert, Agent curatenie, Manichiurist/pedichiurist, Confectioner, Ingrijitoare copii si un curs de perfectionare in domeniul competentelor antreprenoriale. La cursurile de calificare vor participa un numar de 250 persoane de sex feminin din Regiunea Nord-Vest, dintre acestea 50 vor fi selectate pentru a aprticipa la cursul de perfectionare in domeniul competentelor antreprenoriale;

– Va fi realizata o campanile de informare si de crestere a constientizarii privind egalitatea de sanse si o campanile de informare si promovare a egalitatii de gen;

– Va fi realizat un studiu privind segregarea bazata pe gen existenta pe piata muncii din Regiunea Nord-Vest;

– Vor fi organizate 6 mese rotunde in scopul promovarii principiului egalitatii de gen la nivelul autoritatilor publice, ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, asociiatiilor de IMM-uri in fiecare din cele 6 judete ale Regiunii Nord-Vest;

– Va fi realizat un ghid de buna intelegere a principiului egalitatii de gen si a abordarii integratoare in ceea ce priveste egalitatea de gen in administratia publica centrala si locala.

Activitatile proiectului abordeaza si obiectivele orizontale ale POS DRU si anume: Egalitatea de sanse, Dezvoltarea durabila, Inovare si TIC.

Proiectul “Egalitate reala, nu conceptuala!” se integreaza obiectivului general al Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR), acela de a consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana prin diminuarea dezechilibrelor regionale. In acest sens, actiunile intreprinse in cadrul proiectului sunt complementare cu actiunile FEDR ce sustin atenuarea problemelor sociale cu care se confrunta regiunile in curs de dezvoltare ale statelor member UE. Proiectul sprijina consolidarea principiului accesului egal la ocupare pe piata muncii si consolidarea unei cariere profesionale.

Sediul proiectului se afla in municipiul Cluj-Napoca, strada Dorobantilor nr.112, ap.35.
Telefon 0744.861.059
Email egalitatereala@jcicluj.ro
Website www.femeiactive.ro

Parteneriatul proiectului

Asociatia JCI Active Citizens Cluj este o organizatie  de tineri lideri, antreprenori si profesionisti afiliata retelei mondiale Junior Chamber International ce urmareste crearea de schimbari pozitive si durabile in societate si dinamizarea comunitatii clujene prin actiunile intreprinse in cele 4 arii: business, comunitate, dezvoltare personala si internationalism. Misiunea asociatiei este oferirea tinerilor antreprenori de oportunitati pentru dezvoltarea spiritului intreprinzator si calitatilor de lider, necesare succesului in afaceri si in viata.

Loop Operations este o companie de consultanta integrata pentru proiecte sustenabile, oferind o gama completa de servicii, de la identificarea nevoilor, la dezvoltarea, managementul si promovarea unui proiect. Cele patru componente Loop Operations – Finance, Management, Skills si Communication – se completeaza reciproc, transformand eforturile de dezvoltare ale unui proiect intr-un proces fluid si natural.

Centrul de Resurse pentru Cetatenie Activa (CRCA) este o asociatie nonprofit, a carei misiune este de a promova cetatenia activa prin sprijinirea implicarii, civismului si responsabilitatii. Scopul CRCA este promovarea si dezvoltarea cetateniei active, stimularea implicarii active a tuturor entitatilor (cetateni si organizatii), prin crearea de instrumente si programe care sa sprijine dezvoltarea sociala si economica durabila, inteligenta si incluziva a Romaniei.

Institutul Economic Roman este o organizatie neguvernamentala, infiintata pentru a contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene. Organizatia isi propune sa sustina procesului de realizare a coeziunii economice si sociale a Romaniei prin sprijinirea punerii in aplicare a Planului National de Dezvoltarei.

Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii este o organizatie neguvernamentala ce are ca scop promovarea conceptelor specifice economiei cunoasterii in randul tinerilor din Romania, pentru sustinerea dezvoltarii durabile a mediului economic, antreprenorial, social si cultural din Romania, in contextul integrarii in Uniunea Europeana. Organizatia si-a propus sa actioneze ca o platforma de sprijinire a tinerilor intreprinzatori din Romania care doresc sa realizeze proiecte urmarind dezvoltarea economiei si societatii romanesti.

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.