blog-post-img-1923

Proiectul “Politici publice pentru Educație (EDUPOL)”

Finanțator: Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Beneficiar: Asociația Centrul Syene pentru Educație, București

Partener: Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, Iași

Scop: Obiectivul general al proiectului consta în dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali cu misiune în domeniul educaþiei (inclusiv asociațiile de părinți și sindicatele din învățământ) de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, implicarea acestor organizații în consultările aferente elaborării noii legi a educației naționale și promovarea unor mecanisme de monitorizare și implicare care să consolideze consultarea, transparența și standardizarea în administrația publică din domeniul educației.

Obiective specifice:

  1. Creșterea capacității a 15 ONG-uri de a formula si promova politici publice alternative si de a înființa și participa la o rețea pe teme urgente si relevante de politici publice pentru domeniul educației, și anume utilizarea ITC în educație și utilizarea curriculumului la decizia școlii (CDȘ);
  2. Dezvoltarea si promovarea a unui mecanism de monitorizare și a 2 politici publice alternative în domeniul educației.

Rezultate:

  1. Rezultat proiect 1 – Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniul advocacy si politici publice pentru educație.
  2. Rezultat proiect 2 Politica publica alternativa în domeniul utilizarii ITC elaborată.
  3. Rezultat proiect 3 Politică publică alternativă în domeniul Curriculum-ului la Decizia Scolii (CDȘ) elaborată
  4. Rezultat proiect 4 – Instrument independent de monitorizare a politicii publice privind Curriculum-ului la Decizia Școlii (CDȘ).
  5. Rezultat proiect 5 – Politica publică alternativă în domeniul CDS promovată și acceptată

Data de începere: 27.03.2018

Perioada de implementare: 16 luni

Valoarea toatală a proiectului: 878,609 lei

din care

Valoarea eligibilă = 878,609 lei

din care

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului = 17,572.18 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă = 861,036.82 lei

din care

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European = 723,131.98 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national = 137,904.84 lei).

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitati: www.fonduri-ue.ro

www.fonduriadministratie.ro

Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.