InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia

Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii este partener cu Universitatea “Valahia” din Târgoviște și Loop Operations SRL în proiectul  “InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”, Cod MySMIS – POCU/82/3/7/105825  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Componenta 1 – Romania Start Up Plus

Axa prioritară – Locuri de muncă pentru toți

Operațiunea – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Schema de ajutor de stat – Romania Start-up Plus

Perioada proiectului – 36 LUNI (12.01.2018 – 11.01.2021)

OBIECTIVUL GENERAL – este creșterea ocuparii prin susținerea înființarii a 40 de întreprinderi inovatoare si sustenabile cu profil non – agricol, precum si a 80 de noi   locuri de munca în zonele urbane din regiunea Sud-Muntenia printr-un program de masuri integrate de dezvoltare a competentelor antreprenoriale – 400 de persoane, mentorat, asistenta pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare si sprijin financiar.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1 – Îmbunatațirea competențelor antreprenoriale ale 400 de persoane ce intenționează să înființeze o afacere non-agricola în zona urbana din regiunea SM prin derularea unui program integrat de formare antreprenoriala.

OS2 – Dezvoltarea sustenabila a antreprenoriatului în regiunea SM ca masura de ocupare pe cont propriu si oferirea de sprijin pentru inițierea afacerilor, prin organizarea unei competiții de idei de afaceri în vederea subvenționarii a 40 de întreprinderi selectate în urma concursului.

OS3 –Dezvoltarea de mecanisme de susținere si promovare a afacerilor sprijinite si finanțate în cadrul proiectului în vedere asigurarii sustenabilitații si precum si transferului rezultatelor proiectului catre alte domenii si grupuri ținta, prin dezvoltarea unui centru de promovare a antreprenoriatului si derularea unei campanii de stakeholder engagement.

REZULTATE

Detalii rezultat – Componenta 1

1. R0.1.1 – 1 Strategie de implementare, monitorizare si control a proiectului realizata;

2. R0.1.2 Rapoarte de activitate si fise de pontaj lunare realizate

3. R0.1.3 Planul achizitiilor publice intocmit si actualizat

4. R0.1.4 Documentatii de achizitie realizate

5. R0.1.5 Proceduri de achizitie derulate

6. R0.1.6 Contracte de furnizare / prestari servicii intocmite

7. R0.1.7 Cheltuieli din cadrul proiectului aprobate si rambursate

8. R0.2.1 2 conferinte ale proiectului (de lansare si incheiere) organizate

9. R0.2.2 25 de comunicate de presa in media scrisa si online

10. R0.2.3 1 pagina de web a proiectului, creata, dezvoltata si actualizata periodic pe parcursul implementarii proiectului

11. R1.1 – 1 campanie de promovare a antreprenoriatului şi informare a publicului ţintă derulată

12. R1.2 – 7 evenimente locale de promovare a antreprenoriatului derulate in cadrul campaniei de promovare

13. R2.1 – 400 de persoane interesate sa inceapa o afacere pe cont propriu selectate in cadrul proiectului

14. R2.2 – 200 de persoane somere şi inactive interesate sa inceapa o afacere pe cont propriu selectate in cadrul proiectului

15. R2.3 – 200 de angajati şi inactive interesate sa inceapa o afacere pe cont propriu selectate in cadrul proiectului

16. R3.1 – 400 de participati la cursurile de competenţe antreprenoriale

17. R3.2 – 20 de grupe de formare antreprenoriala organizate

18. R3.3 cel puţin o grupă de formare antreprenorială organizată în fiecare judeţ din regiunea Sud Muntenia

19. R3.4 – 400 de planuri de afaceri elaborate în cadrul cursurilor de formare antreprenorială

20. R3.5 – 400 de certificate ANC emise absolvenţilor

21. R3.6 – 800 de ore de curs de formare antreprenoriala

22. R3.7 – 1 platforma de formare dezvoltata

23. R3.8 – 1 suport de curs actualizat la standarde

24. R4.1 – 1 platforma de selecţie GT, selecţie de planuri de afaceri şi monitorizare a afacerilor adaptată cerinţelor proiectului

25. R4.2 – 1 concurs de planuri de afaceri organizat

26. R4.3 – 1 Metodologie pentru selectia afacerilor realizata

27. R4.4 40 de afaceri selectate pentru sprijinire

28. R4.5 – 40 de antreprenori – mentori identificati

29. R4.6 – 40 de rapoarte de stagii realizate

30. R5.1 – 60 ore de mentorat acordat pentru fiecare antreprenor pentru dezvoltarea planului de afaceri şi planului de implementare – în cadrul programului de incubare

31. R5.2- 40 de afaceri înfiinţate

32. R5.3 – 80 de locuri de muncă create

33. R6.1 – 1 centru de afaceri înfiinţat

34. R6.2 – 7 evenimente de consultare a mediului de afaceri si stakeholder engagement organizate în cadrul centrului de afaceri

35. R6.3 – 1 baromentru al mediului de afaceri din regiunea Sud Muntenia publicat

36. R6.4 – 1 campanie de stakeholder engagement derulata

37. R6.5 – 1 metodologie de stimulare a micro climatelor pentru sustinerea afacerilor

38. R7.1 – 40 de afaceri sustenabile monitorizate care isi continua activitatea si asigura mentinerea locurilor de munca

39. 7.2 – 1 raport de sustenabilitate realizat

40. R2.1.1 – O metodologie de recrutare si selectie a grupului tinta elaborata in cadrul proiectului

41. R4.5 – 4 afaceri selectate pentru finantare propun măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă

42. R4.6 – 4 afaceri selectate pentru finantare propun măsuri pt sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile

43. R4.7 – 4 afaceri selectate pentru finantare propun măsuri care contribuie la dezvoltarea tehnologiei şi/sau a inovării, prin derularea de activităţi specifice, in domeniile prioritare SNC

44. R4.8 – 10 afaceri selectate pentru finantare propun măsuri de implementare a unor soluţii TIC in activitatea economica principala

45. R5.1.1 – un program de incubare „InGenius Bootcamp”dezvoltat şi implementat. 

46. R5.1.2 – 12 evenimente de business organizate, sub conceptul ”working dinner”

47. R6.2.2 – 24 de evenimente de business organizate sub egida InGenius Networking

48. R7.1.1 – Metodologie de monitorizare a afacerilor adaptata si dezvoltata in cadrul proiectului

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A0. Managementul Proiectului

SA 0.1. Coordonarea generala aproiectului

SA 0.2. Informare si publicitate

A1. Realizarea unei campanii de promovare a antreprenoriatului si informare a publicului cu privire la oportunitațile si beneficiile ocuparii pe cont propriu existente

SA 1.1 – Realizarea campaniei de promovare a antreprenoriatului si informare a publicului cu privire la oportunitațile si beneficiile ocuparii pe cont propriu existente

SA1.2 – Organizare evenimente de promovare a antreprenoriatului

A2 . Recrutarea, selectia si evaluarea grupului ținta

SA 2.1 – Recrutarea, selectia si evaluarea grupului ținta

A3. Derularea programului de preincubare – formare antreprenoriala si stagiu de practica în antreprenoriat 

SA 3.1. Derularea programului de formare antreprenoriala 

SA 3.2 Derularea programului de shadowing – stagiu de practica în antreprenoriat 

A4. Derularea concursului de idei de afaceri si selectarea celor 40 de afaceri

SA 4.1. Derularea concursului de idei de afaceri 

A5. Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

SA 5.1 – Derularea programului personalizat de consiliere si mentorat în vederea înființarii noilor afaceri

SA 5.2 – Înființarea si demararea noilor afaceri si semnarea contractelor de subvenție

SA 5.3 – Sprijinirea implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 

A6. Dezvoltarea de mecanisme de susținere si promovare a mediului de afaceri în regiunea Sud Muntenia

SA6.1 – Derularea unei campanii de stakeholder engagement si a unei retele de sprijin a mediului de afaceri

SA6.2 – Infiintarea si centrului de sprijin pentru afaceri

A7. Derularea programului de monitorizare a funcționarii si dezvoltarii afacerilor finanțate

SA7.1 – Derularea programului de monitorizare a funcționarii si dezvoltarii afacerilor finanțate

Valoare totală – 11.014.407,44 lei 

Valoare totală eligibilă – 11.014.407,44 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 9.285.447,96 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.618.682,29 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – 110.277,19 lei

Valoare subvenție – 178.340 lei x 36 firme = 6.420.240 lei

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.