blog-post-img-1892

Anunt selectie parteneri pentru proiectul “CIFA – Centrul de Instruire si Finantare in Afaceri”

Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 156/A/2010, cod de identificare fiscala 27269648, lanseaza apelul de selectie parteneri in vederea depunerii unei cereri de finantare pentru proiectul “CIFA – Centrul de Instruire si Finantare in Afaceri” in cadrul Programului Operational Capital Uman, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti; Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil neagricol din zona urbana.

Obiectivul tematic al programului 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si sprijinirea mobilitatii lucratorilor.

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor intreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare.

Obiectiv general al proiectului este infiintarea unui Centru de Instruire si Finantare in Afaceri.

 

I. Principalele activitati ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului:

Etapa I Formare antreprenorială

– Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;

– Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenorială;

– Derularea programului de formare antreprenoriala;

– Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului;

– Organizarea de stagii de practica.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

– Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri;

– Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului;

– Sprijinirea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului;

– Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului.

 Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii și dezvoltarii afacerilor finantate.

Activitatile in care vor fi implicati partenerii in cadrul proiectului

– Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala

-Recrutarea si selectia grupului tinta

-Activitati de formare antreprenoriala

-Organizare stagii de practica

-Sprijinirea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului

-Monitorizarea functionarii intreprinderilor si implementarii planurilor de afaceri

 

II. Candidati eligibili:

– Furnizori de FPC autorizati, publici şi privati;

– Organizatii sindicale si patronate;

– Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;

– Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);

– Asociatii profesionale;

– Camere de comert si industrie;

– ONG-uri;

– Universitati;

– Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii / agentii / organizatii subordonate / coordonate de acesta.

 

III. Durata de implementare a proiectului – 36 de luni

 

IV. Continutul dosarului de candidatura:

-Certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului pentru agentii economici;

-Certificat de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor pentru ONG-uri;

-Documente care sa ateste forma de organizare din punct de vedere juridic pentru celelalte entitati enumerate mai sus;

-Statutul / Actul Constitutiv / Certificatul constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea unor activități relevante pentru proiect;

-Declaratie cu privire la cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani:2013, 2014, 2015;

-Anexa 1 – Scrisoare de intentie (modelul poate fi solicitat prin email la adresa contact@cunoastere.org);

-Anexa 2 – Fisa partenerului (modelul poate fi solicitat prin email la adresa contact@cunoastere.org);

-Anexa 3 – declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea (modelul poate fi solicitat prin email la adresa contact@cunoastere.org);

-CV-urile persoanelor nominalizate pentru implementarea activitatilor proiectului.

 

V. Criteriile de selectie a partenerilor si grila de evaluare

-Candidatul a implementat cel putin un proiect cu finantare din fonduri structurale – 20 puncte;

-Candidatul este Furnizor de Formare Profesionala Autorizat ANC – 10 puncte;

-Candidatul demonstreaza desfasurarea urmatoarelor categorii de activitati in perioada cuprinsa intre 01.01.2012 si data lansarii acestui apel: educatie antreprenoriala sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM- 20 puncte;

candidatul poate prezenta in sprijinul celor de mai sus contracte de finantare, contracte de prestari servicii, rapoarte, etc.

-Candidatul are capacitatea operationala si financiara pentru implementarea unui proiect cofinantat din fonduri structurale – cel mult 30 de puncte;

Capacitatea operationala va fi demonstrata cu CV-urile persoanelor care sunt nominalizate pentru implementarea activitatilor proiectului iar capacitatea financiara prin declaratia cu privire la cifra de afaceri pe anii 2013, 2014, 2015.

-Motivatia candidatului de a participa la implementarea unui proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman – cel mult 20 puncte.

Punctaj maxim – 100 de puncte.

Candidatii care intrunesc mai putin de 50 de puncte vor fi declarati respinsi.

 

VI. Modalitatea de depunere a dosarului de candidatura si realizarea raportului de selectie

-Documentele vor fi trimise in format scan la adresa de email la adresa contact@cunoastere.org

-Data publicarii anuntului: 05.10.2016

-Data si ora limita de depunere a candidaturilor -15 octombrie 2016, ora 12.00

-Data realizarii raportului de selectie: 15 octombrie 2016

-Contestatiile la raportul de selectie pot fi trimise prin email in cel mult 24 de ore de la publicarea raportului.

-Contestatiile vor fi solutionate in termen de 48 de ore de la inregistrarea acestora.

 

VII. Informatii de contact

Persoana de contact – Lazar Gabriel

Numar de telefon de contact – 0755.935.332

Email – contact@cunoastere.org

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.