blog-post-img-1279

Comunicat de presă. Proiect „Egalitate reală, nu conceptuală”

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie: 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: “Egalitate reală, nu conceptuală!”
Cod Contract: POSDRU/150/6.3/G/134817

Oradea, 20.11.2014

Comunicat de presă

Asociatia JCI Active Citizens Cluj a organizat în data de 20 noiembrie 2014, la hotel Ramada din Oradea, o masa rotundă cu tema “Particularități ale muncii la nivelul regiunii Nord-Vest”. Evenimentul este primul de acest gen organizat în cadrul proiectului „Egalitate reală, nu conceptuală” (http://www.femeiactive.ro/). Proiectul este implementat de Asociaţia JCI Active Citizens Cluj, în parteneriat cu Loop Operations, Centrul de Resurse pentru Cetăţenie Activă, Institutul Economic Român şi Asociaţia pentru Economia Cunoaşterii și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul propune un program integrat ce are ca principale direcții de acțiune următoarele: creşterea oportunităţilor de angajare pentru femei; îmbunătățirea accesului egal la ocupare și construire a unei cariere de succes; promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor; implicarea autorităților publice (centrale și locale) şi a altor organizaţii relevante (ONG-uri, asociațiilor de IMM-uri, sindicate, patronate, camere de comerț) în probleme ce țin de egalitatea de șanse și accesul egal al femeilor pe piața muncii; derularea de studii relevante în domeniu.

Activitățile care vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului constau în: implementarea unei campanii de informare şi conştientizare cu privire la principiul egalităţii pe piaţa muncii; derularea unui program intensiv de calificare în meseriile de lucrător în comerț, confecționer, agent de curățenie, ingrijitoare copii, manichiurist/pedichiurist pentru 250 de femei, cu scopul asigurării accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere profesionale; derularea unui curs de perfecţionare în domeniul antreprenoriatului pentru 50 de femei; organizarea a 6 mese rotunde cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, respectiv ai societăţii civile; realizarea unui studiu cu privire la segregarea bazată pe gen existentă pe piaţa muncii la nivelul regiunii Nord-Vest și elaborarea unui ghid de promovare a principiului egalităţii de şanse.

Masa rotundă face parte dintr-un demers mai amplu în cadrul căruia ne propunem să dezbatem problema excluziunii sociale şi profesionale a femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile, cauzată în special de absenţa unei educaţii adecvate şi a abilităţilor necesare pentru ocuparea unui loc de muncă şi vom încerca identificarea soluţiilor pentru reintegrarea acestor persoane în câmpul muncii.

Tema propusă spre dezbatere a fost “Particularități ale muncii la nivelul regiunii Nord-Vest”, iar obiectivul evenimentului a urmarit analizarea caracteristicilor specifice pieței muncii din regiunea Nord-Vest și identificarea soluțiilor pentru a diminua aspectele negative ce duc la o integrare mai dificilă (în special în rândul persoanelor de sex feminin).

La acest eveniment au participat reprezentanți ai autorităţilor publice locale şi centrale, ai organizaţiilor cu activitate relevantă în domeniul ocupării şi incluziunii sociale, membri ai societăţii civile, sindicatelor, patronatelor, asociațiilor de IMM-uri și camerelor de comerț din regiunea Nord-Vest.

DESPRE PARTENERI

Asociația JCI Active Citizens Cluj este o organizație de tineri lideri, antreprenori și profesioniști afiliată rețelei mondiale Junior Chamber International ce urmărește crearea de schimbări pozitive și durabile în societate și dinamizarea comunității clujene prin acțiunile întreprinse în cele 4 arii: business, comunitate, dezvoltare personală și internaționalism. Misiunea asociației este oferirea tinerilor antreprenori de oportunități pentru dezvoltarea spiritului întreprinzător și calităților de lider, necesare succesului în afaceri și în viață.

Loop Operations este o companie de consultanță integrată în domeniul fondurilor europene, dezvoltând până în prezent proiecte în valoare de peste 25 de milioane de euro. Prin intermediul celor 4 componente ale sale – Finance, Management, Skills și Communication – Loop Operations oferă consultanță în arii conexe, ghidând pas cu pas transformarea ideilor clienților noștri în proiecte sustenabile, de la atragerea finanțării pentru implementare și până la consultanță pentru management, formarea echipelor și promovare.

Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă (CRCA) este o asociație nonprofit, a cărei misiune este de a promova cetățenia activă prin sprijinirea implicării, civismului și responsabilității. Scopul CRCA este promovarea și dezvoltarea cetățeniei active, stimularea implicării active a tuturor entităților (cetățeni și organizații), prin crearea de instrumente și programe care să sprijine dezvoltarea socială și economică durabilă, inteligență și incluzivă a României.

Institutul Economic Roman este o organizație non-guvernamentală, non-profit, înființată cu scopul de a contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare economică și socială dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene. IER, din poziția de reprezentant al Investors in People, susține formarea de noi mentalități în rândul organizațiilor, dar și a angajaților, în ceea ce privește egalitatea de gen și oferă organizațiilor din România, oportunitatea de a implementa buna practică internațională ”Investors in People” de creștere a performanței prin oameni.

Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii este o organizație neguvernamentală ce are că scop promovarea conceptelor specifice economiei cunoașterii în rândul tinerilor din România, pentru susținerea dezvoltării durabile a mediului economic, antreprenorial, social și cultural din România, în contextul integrării în Uniunea Europeană. Organizația și-a propus să acționeze ca o platformă de sprijinire a tinerilor întreprinzători din România care doresc să realizeze proiecte urmărind dezvoltarea economiei și societății românești.

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.