ANUNȚ SELECȚIE EXPERTI JURIZARE PLANURI DE AFACERI

Pentru proiectul ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”

I.Componență – Juriul va fi format din reprentanți ai mediului de afaceri, mediului financiar bancar, patronatelor din Regiunea Sud-Muntenia.

II.Salarizare – Salariu brut Expert jurizare / 241251 expert evaluator de întreprinderi – 70lei/ora*80ore/luna

III. Cerințe minime solicitate:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

– Experienta de peste 5 ani in domeniul financiar bancar/mediul universitar/antreprenoriat.

– Competente: Utilizare echipamente prelucrare a datelor şi birotică; Cadrul European de Referinţă pentru cunoaştere limbi străine; Metode, tehnici, instrumente de evaluare a proiectelor; terminologia specifică pentru realizarea unui plan de afaceri; Cerinţele de eligibilitate şi conformitate administrativă; Instrumente on-line de evaluare; Notiuni de baza privind drepturile de proprietate intelectuală si conflictul de interese; Competente generale, sau specifice, privind evaluarea calitativă şi financiară a propunerilor; Analiza inductivă Abilitatea de a combina informaţii diverse pentru a formula reguli generale şi concluzii (inclusiv descoperirea relaţiilor dintre elemente aparent disparate); Analiza deductivă Abilitatea de a aplica reguli generale unor probleme specifice şi de a produce răspunsuri care au sens.

IV. Activitatea prestată în cadrul proiectului – Expertul se va implica ăn activitatea A4 – Derularea concursului de idei de afaceri şi selectarea celor 40 de afaceri: Analizeaza conformitatea planurilor depuse; Studieaza propunerea de plan de afacere; Realizeaza evaluarea calitativa si notarea planurilor de afaceri; Inregistreaza rezultatul evaluarii, conform metodologiei stabilite; Utilizeaza tehnologia pusa la dispozitie de organizatori.

V.Documente solicitate pentru înscriere:

– Curriculum vitae în format europass pe care să fie specificat postul vizat “Expert jurizare”, semnat și datat pe fiecare pagină;

– Diplome care atestă pregatirea universitară;

– Contracte de muncă sau adeverințe care atestă experiența specifică solicitată de minim 5 ani;

– Adeverință care atestă apartenența la o organizație patronală (pentru reprezentanții patronatelor)

Depunerea dosarelor de candidature – Dosarele candidatilor vor trimise în format scan la adresa de email contact@cunoastere.org și în original la sediul Asociației pentru Promovarea Economiei Cunoașterii din municipiul Iași, Șoseaua Bârnova nr.29B.

Termen limită de depunere a dosarelor – 28 septembrie 2018.

Persoana de contact – Gabriel Lazăr, telefon de contact 0755.935.332, email contact@cunoastere.org

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.