blog-post-img-1252

Curs de perfecționare „Expert Achiziții Publice”

Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii este autorizată ca furnizor de formare profesională de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru cursul de „Expert Achiziții Publice”, cod COR 214946.

Cursul se adresează persoanelor care își doresc o specializare în domeniul achizițiilor publice, lucrătorilor din cadrul autorităților contractante, angajați ai operatorilor economici care doresc să participe la licitațiile publice în calitate de ofertanți.

Sistemul achiziţiilor publice concentrează regulile şi acţiunile referitoare la cheltuirea banilor publici. Expertul în achiziţii publice desfășoară următoarele activități:
– Planifică achiziţiile publice;
– Iniţiază şi lansează procedurile de achiziţii;
– Derulează şi finalizează procedurile de achiziţii publice;
– Administrează contractele de achiziții publice.

OBIECTIVE
Însușirea terminologiei de specialitate;
Analizarea cadrului legislativ aplicabil achizițiilor publice;
Elaborarea strategiei de achiziții publice;
Întocmirea dosarului de achiziție publică;
Derularea procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractului de achiziție publică;
Derularea contractelor de achiziție publică.

TEMATICA
Principiile achizițiilor publice
Sistemul achizițiilor publice în România
Domeniul de aplicare al legislației privind achizițiile publice
Etapele procesului de achiziție publică
Proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică
Întocmirea documentației de atribuire
Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP)
Acordarea consultanței de specialitate
Evitarea conflictului de interese

BENEFICII
Certificat de “Expert achiziții publice” autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC fostă CNFPA) cod COR 214946;
Însușirea cunoștințelor și abilităților necesare pentru derularea procedurilor de achiziție publică;
Dobândirea expertizei necesare pentru a participa la procedurile de achiziție publică în calitate de autoritate contractantă sau operator economic.

Trainer: Oana Petculescu

VALOAREA INVESTIȚIEI – 790 LEI
Taxa de participare poate fi plătită în două tranșe și acoperă toate cheltuielile legate de curs, suportul de curs, examinare, certificate de absolvire, pauze de cafea.

REDUCERI
– 10% pentru achitarea integrală a taxei până la începerea cursului;
– 10% pentru persoanele care se înscriu împreună cu o altă persoană;
– 10% pentru persoanele care se înscriu și la cursul de Manager Proiect sau care au absolvit cursul de Manager Proiect organizat de A.P.E.C.
Reducerile se cumulează astfel încât investiția finală poate fi de 553 LEI.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
Condiția minimă pentru înscriere constă în finalizarea studiilor universitare cu diplomă de licență.
Acte necesare pentru înscriere:
– copie C.I.;
– copie certificat de naștere;
– copie diplomă de licență;
– copie certificat de căsătorie (dacă este cazul).

DURATA CURSULUI – 40 de ore.

Orarul cursurilor va fi stabilit cu participanții înscriși la curs, în funcție de disponibilitatea acestora.

Pentru mai multe detalii, așteptăm întrebările tale la adresa de e-mail contact@perfectionare.ro sau la numărul de telefon 0755.935.332

Persoane de contact: Gabriel Lazăr, Doris-Amalia Cojocariu.

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.