blog-post-img-1217

Anunt achizitie sali pentru cursuri de calificare

Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii, cu sediul in sos. Barnova nr.29B, Iasi, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 156/A/2010, cod fiscal 27269648, in calitate de partener in proiectul “Egalitate reala, nu conceptuala!” ID 134817, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3 „ Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” anunta achizitia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a unui numar de 3 Sali de curs dotate corespunzator pentru organizarea de cursuri de calificare, dupa cum urmeaza:

– 1 sala pentru cursuri teoretice cu capacitatea de 28 de persoane pentru o perioada de 7 luni de zile;

– 2 sali pentru cursuri practice cu capacitatea de 15 de persoane pentru o perioada de 7 luni de zile;

– Salile de curs trebuie sa fie dotate corespunzator pentru organizarea de cursuri teoretice si practice pentru urmatoarele meserii: Lucrator in comert, Confectioner, Agent de curatenie, Ingrijitoare copii, Manichiurist/pedichiurist;

– Salile de curs trebuie sa aiba toate autorizatiile si avizele necesare pentru organizarea de cursuri de calificare, conform cerintelor ANC;

– Salile de curs trebuie sa aiba acces la grup sanitar si vestiar;

– Salile de curs trebuie sa fie situate in municipiul Cluj Napoca.

Oferta financiara va fi insotita de urmatoarele documente, in copie:

– Certificat de inregistrare la ONRC, pentru persoanele juridice

– Declaratie pe proprie raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor necesare pentru desfasurarea de cursuri de calificare conform cerintelor ANC

– Contract sau orice alt titlu care atesta detinarea cu drept de proprietate/folosinta a spatiului

– Dovada faptului ca spatial poate fi subinchiriat, in situatia in care ofertantul este chirias si doreste sa subinchirieze spatiu ofertat

Sursa de finantare: Fondul Social European.

Procedura aplicata: achizitie directa, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/15.10.2013 publicata in Monitorul Oficial nr.650/22.10.2013 si O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Un ofertant poate depune o singura oferta individuala. Tariful va fi exprimat in lei fara TVA. Oferta trebuie sa fie valabila pe o perioada de maxim 60 de zile. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Valoarea totala a contractului va fi de maxim 36.750   lei fara T.V.A. si echivalentul in euro 8.347,53 euro fara TVA la cursul de 4,4025 lei/euro din data de 30 iulie 2014.

Ofertele vor fi trimise prin email la adresa contact@cunoastere.org pana la data de 11.08.2014, ora 14.00.

Persoana de contact: Gabriel Lazar, Expert comunicare si organizare evenimente – 0755.935.332, contact@cunoastere.org

Cod CPV 70310000-7

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.