blog-post-img-1945

ANUNT ACHIZITIE SERVICII PENTRU EVENIMENTE

Achizitor: ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ECONOMIEI CUNOAȘTERII

2.Sursa de finanțare:  Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternativeCod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publicăce optimizeazăprocesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţăcu SCAP

3.Tip Achizitie: Servicii

4.Procedură: Achizitie directa conformOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016

5.Obiectul Achizitiei: Servicii de organizare evenimente (chirie sali, catering, cazare-masa, transport partcipanți)

6.Cod CPV  79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii

7.Necesitatea achizitiei: Pentru implementarea proiectului Politici publice pentru Educație (EDUPOL), cod SIPOCA 171, cod MySMIS 112405

8.Necesar de achizitionat:

 1. SA 2.2 Reţeaua EduPol
 • Închiriere sală eveniment cu capacitatea de minim 15 persoane
 • Asigurare cazare pentru 15 persoane
 • Asigurare masă participanți 15 persoane
 • Decont transport participanți 15 persoane
 1. SA 2.4 Campania de promovare politică publică CDȘ. Vor fi organizate 3 dezbateri publice în județele Iași, Bacău, Galați.
 • Închiriere sală eveniment cu capacitatea de minim 15 persoane
 • Asigurare coffe break pentru participanți – 15 persoane
 1. SA 3.4 Campania de promovare politică publică TIC. Vor fi organizate 3 dezbateri publice în județele Iași, Bacău, Galați.
 • Închiriere sală eveniment cu capacitatea de minim 15 persoane
 • Asigurare coffe break pentru participanți – 15 persoane

SA 4.2 Instruirea și SA 4.3 Evaluarea formării. Vor fi organizate 2 cursuri la Iasi a cate 15 participanti pentru fiecare curs.

 • Închiriere sală eveniment cu capacitatea de 15 persoane
 • Asigurare cazare pentru 30 participanți
 • Asigurare masă participanți 30 persoane+4 experti traineri
 • Decont transport participanți 30 de persoane

9.Valoarea estimata a achiziţiei – 86.169,86 Lei fara TVA/96.847,00Lei cu TVA.

10.Locul depunerii ofertelor – La sediul Asociației pentru Promovarea Economiei Cunoașterii din mun. Iași, Șoseaua Bârnova nr.29B sau prin email la adresa contact@cunoastere.org

11.Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

12.Termenul limită de depunere a ofertelor – 10.10.2018, ora 16.00

 1. data și ora deschiderii ofertelor – 11.10.2018, ora 17.00

14.Informații suplimentare și clarificări pot fi solicitate la numaărul d etelefon 0755.935.332 sau la adresa de email contact@cunoastere.org

 

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.