ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE TIPARIRE ANALIZA

1.Achizitor: ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ECONOMIEI CUNOAȘTERII

2.Sursa de finanțare:  Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternativeCod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publicăce optimizeazăprocesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţăcu SCAP

3.Tip Achizitie: Servicii

4.Procedură: Achizitie directa conformOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016

5.Obiectul Achizitiei: Servicii de tipărire

6.Cod CPV  79823000-9 – Servicii de tiparire si de livrare

7.Necesitatea achizitiei: Pentru implementarea proiectului Politici publice pentru Educație (EDUPOL), cod SIPOCA 171, cod MySMIS 112405

8.Necesar de achizitionat:

Servicii de tipărire analiză- 150 bucăți a câte 100 pagini alb/negru. Finisare și broșare. Print coperți color.

9.Valoarea estimata a achiziţiei – 3750,00 Lei fara TVA/4462,5 Lei cu TVA.

10.Locul depunerii ofertelor – La sediul Asociației pentru Promovarea Economiei Cunoașterii din mun. Iași, Șoseaua Bârnova nr.29B sau prin email la adresa contact@cunoastere.org

11.Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

12.Termenul limită de depunere a ofertelor – 19.11.2018, ora 16.00

13. Data și ora deschiderii ofertelor – 19.11.2018, ora 17.00

14.Informații suplimentare și clarificări pot fi solicitate la numaărul de telefon 0755.935.332 sau la adresa de email contact@cunoastere.org

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.