blog-post-img-1490

ANUNT ACHIZITIE SALA PENTRU EVENIMENTE (MASA ROTUNDA) IN MUNICIPIUL ZALAU Cod CPV 1070310000-7

Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii, cu sediul in sos. Barnova nr.29B, Iasi, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 156/A/2010, cod fiscal 27269648, in calitate de partener in proiectul “Egalitate reala, nu conceptuala!”  ID 134817, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3 „ Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” anunta achizitia, in conformitate cu prevederile  legale in vigoare, unei sali pentru organizarea unei mese rotunde in municipiul Zalau. Sala trebuie sa aiba capacitatea de minim 15 persoane si sa fie situata intr-o zona accesibila a municipiului Zalau.

Sursa de finantare: Fondul Social European.

Procedura aplicata: achizitie directa, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/15.10.2013 publicata in Monitorul Oficial nr.650/22.10.2013 si O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.  Un ofertant poate depune o singura oferta individuala. Tariful va fi exprimat in lei fara TVA. Oferta trebuie sa fie valabila pe o perioada de 30 de zile. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Valoarea totala a contractului va fi de maxim 500   lei fara T.V.A. si echivalentul in euro 111,28 euro fara TVA la cursul de 4,5034 lei/euro din data de 15 ianuarie 2015.

Ofertele vor fi trimise prin email la adresa contact@cunoastere.org sau pot fi depuse la sediul asociatiei din sos. Barnova nr.29B, Iasi pana la data de 23.01.2015, ora 16.00.

Persoana de contact: Gabriel Lazar, Expert comunicare si organizare evenimente – 0755.935.332, contact@cunoastere.org

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.