blog-post-img-1287

ANUNT ACHIZITIE SALA PENTRU CURSURI DE CALIFICARE IN LOCALITATEA MIHAI VITEAZU Cod CPV 70310000-7

Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii, cu sediul in sos. Barnova nr.29B, Iasi, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 156/A/2010, cod fiscal 27269648, in calitate de partener in proiectul “Egalitate reala, nu conceptuala!”  ID 134817, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3 „ Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” anunta achizitia, in conformitate cu prevederile  legale in vigoare, anunta achizitia unei sali de curs dotata corespunzator pentru organizarea unui curs de calificare in localitatea Mihai Viteazu din judetul Cluj, dupa cum urmeaza:

  • 1 sala pentru cursuri teoretice si practice cu capacitatea de 28 de persoane pentru o perioada de 3 luni de zile;
  • Sala de curs trebuie sa fie dotate corespunzator pentru organizarea de cursuri teoretice si practice;
  • Sala de curs trebuie sa aiba toate autorizatiile si avizele necesare pentru organizarea de cursuri de calificare, conform cerintelor ANC;
  • Sala de curs trebuie sa aiba acces la grup sanitar si vestiar;
  • Sala de curs trebuie sa fie situata in localitatea Mihai Viteazu, judetul Cluj.

Sursa de finantare: Fondul Social European.

Procedura aplicata: achizitie directa, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/15.10.2013 publicata in Monitorul Oficial nr.650/22.10.2013 si O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.  Un ofertant poate depune o singura oferta individuala. Tariful va fi exprimat in lei fara TVA. Oferta trebuie sa fie valabila pe o perioada de maxim 60 de zile. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Valoarea totala a contractului va fi de maxim 3.000   lei fara T.V.A. si echivalentul in euro 677,13 euro fara TVA la cursul de 4,4304 lei/euro din data de 10 noiembrie 2014.

Ofertele vor fi trimise prin email la adresa contact@cunoastere.org pana la data de 21.11.2014, ora 14.00.

Persoana de contact: Gabriel Lazar, Expert comunicare si organizare evenimente – 0755.935.332, contact@cunoastere.org

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.