blog-post-img-1170

Anunt achizitie Echipamente IT

Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii, cu sediul in sos. Barnova nr.29B, Iasi, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 156/A/2010, cod fiscal 27269648, in calitate de partener in proiectul “Egalitate reala, nu conceptuala!” ID 134817, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3 “Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” anunta achizitia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele echipamente IT:

Nr.crt. Denumire produs Cantitate / UM
1 Laptop – Cod CPV 30213100-6 9
2 Aparat foto – Cod CPV 38651600-9 1
3 Videoproiector – Cod CPV 38652120-7 5
4 Multifunctionala A4 color – Cod CPV 30120000-6 2
5 Multifunctionala A3 color – Cod CPV 30120000-6 1
6 Server – Cod CPV 48820000-2 1
7 Router – Cod CPV 32413100-2 1
8 Ecran de proiectie – Cod CPV 38653400-1 5
9 Telefon – Cod CPV 30121410-0 1
10 Fax – Cod CPV 30121410-0 1
11 Distrugator documente – Cod CPV 30191400-8 1
12 Laminator – Cod CPV 42932100-9 1
13 Ghilotina – Cod CPV 30190000-7 1
14 Flipchart – Cod CPV 30195913-5 1
15 Licenta editare grafica – Cod CPV 48322000-1 1

Sursa de finantare: Fondul Social European.

Procedura aplicata: achizitie directa, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/15.10.2013 publicata in Monitorul Oficial nr.650/22.10.2013 si O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Achizitia nu este organizata pe loturi. Un ofertant poate depune o singura oferta individuala. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Ofertele vor fi trimise prin email la adresa contact@cunoastere.org pana la data de 14.07.2014, ora 14.00.

Persoana de contact: Gabriel Lazar, Expert comunicare si organizare evenimente – 0755.935.332, contact@cunoastere.org

Niciun comentariu

There are no comments in this article, be the first to comment!

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.