Rețeaua EduPol pentru susținerea reformei în educație

blog-1-img-1935
05 iul.

Rețeaua EduPol pentru susținerea reformei în educație

Asociația Centrul Syene pentru Educație (www.syene.ro) și Asociația pentru Economia Cunoașterii (www.cunoastere.org) anunță lansarea proiectului Politici Publice pentru Educație (EDUPOL),cod SIPOCA 171, cod MySMIS 112405, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și...

blog-1-img-1923
16 apr.

Proiectul „Politici publice pentru Educație (EDUPOL)”

Finanțator: Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP Beneficiar: Asociația Centrul Syene pentru Educație, București Partener: Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, Iași Scop: Obiectivul general al proiectului consta...

blog-1-img-1906
17 oct.

Anunt selectie parteneri pentru proiectul „Primul Pas!”

Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 156/A/2010, cod de identificare fiscala 27269648, lanseaza apelul de selectie parteneri in vederea depunerii unei cereri de finantare pentru proiectul "Primul Pas!" in cadrul Programului Operational Capital Uman, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti; Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil neagricol din zona urbana. Obiectivul tematic...

blog-1-img-1892
05 oct.

Anunt selectie parteneri pentru proiectul „CIFA – Centrul de Instruire si Finantare in Afaceri”

Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 156/A/2010, cod de identificare fiscala 27269648, lanseaza apelul de selectie parteneri in vederea depunerii unei cereri de finantare pentru proiectul "CIFA - Centrul de Instruire si Finantare in Afaceri" in cadrul Programului Operational Capital Uman, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti; Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu...

blog-1-img-1223
23 sept.

Proiect „Egalitate reala, nu conceptuala!”

Echipa de implementare a proiectului "Egalitate reala, nu conceptuala!" anunta lansarea website-ului oficial al proiectului www.femeiactive.ro. Acesta contine informatii relevante despre proiect cum ar fi: obiectivele proiectului, activitatile si grupul tinta, informatii cu privire la cursurile de calificare si cursurile de perfectionare, rezultatele anticipate si parteneriatul proiectului. Periodic, pe site vor fi publicate articole cu privire la egalitatea de sanse si gen, testimoniale ale persoanelor...

blog-1-img-1228
22 sept.

Proiect „Egalitate reala, nu conceptuala!” – Prezentare generala

Proiectul "Egalitate reala, nu conceptuala!" este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara: 6. "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie: 6.3. "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii", Contract: POSDRU/150/6.3/G/134817. Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de "dezvoltarea si promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen pe piata muncii, in regiunea Nord-Vest". Obiectivele...

blog-1-img-1233
21 sept.

Comunicat lansare proiect „Egalitate reala, nu conceptuala!”

Echipa de implementare a proiectului "Egalitate reala, nu conceptuala!" anunta inceperea inscrierilor pentru urmatoarele cursuri de calificare: Lucrator in comert, Agent curatenie, Manichiurist/pedichiurist, Confectioner, Ingrijitoare copii. Cursurile se vor desfasura incepand cu luna octombrie 2014, in Regiunea Nord-Vest. Grupul tinta este format din 250 de persoane de sex feminin din Regiunea Nord-Vest. Cursurile vor avea o durata de 360 de ore din care 120 ore...

blog-1-img-814
06 ian.

Stii cine sunt eu? Sunt cetatean european activ!

Asociaţia pentru Promovarea Economiei Cunoaşterii (A.P.E.C.) anunţă finalizarea proiectului „Ştii cine sunt eu? Sunt cetăţean european activ!”. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 7 luni, între 01.06.2013-31.12.2013 şi a fost implementat în judeţul Iaşi, exclusiv de către o echipă de voluntari, aflaţi sub coordonarea Asociaţiei A.P.E.C. Rezultatele proiectului: 1. Organizarea seminarului „Manifest pentru cetăţenie ativă”, 28-29 septembrie 2013, Iasi. Pe parcursul a 2 zile,...

blog-1-img-739
31 iul.

Proiectul „Educatie pentru viata” pregateste tinerii pentru viitor

Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii a lansat la data de 1.03.2013 proiectul "Educatie pentru viata", din cadrul programului Tineret in Actiune – Actiunea Tineri pentru Europa, Subactiunea Initiative ale tinerilor. Proiectul are loc in regiunea de Nord-Est a Romaniei, iar grupul tinta il reprezinta tinerii care au terminat studiile medii si care nu au o sansa in continuarea invatamantului, nu au loc de munca si nu au nici o perspectiva cu...

Stii cine sunt eu? Sunt cetatean european activ!

Asociaţia de Promovare a Economiei Cunoaşterii (A.P.E.C.) anunţă lansarea publică a proiectului „Ştii cine sunt eu? Sunt cetăţean european activ!”. Proiectul se derulează pe o perioadă de 7 luni, între 01.06.2013-31.12.2013 şi este implementat exclusiv de către o echipă de voluntari aflaţi sub coordonarea A.P.E.C. Obiectivele principale ale proiectului au în vedere: 1. Conştientizarea membrilor echipei de proiect asupra conceptelor de cetăţenie activă, voluntariat, metode non-formale, cetăţenie europeană. 2. Mobilizarea a cel puţin 20 de ONG-uri pentru promovarea cetăţeniei active prin utilizarea a 4 metode nonformale: Teatru Forum, Biblioteca Vie, Flashmob, PhotoVoice. 3. Creşterea răspunderii civice a membrilor echipei de proiect prin implementarea unei iniţiative de promovare a cetăţeniei europene active. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul „Tineret...